Projectes de llei

10 publicacions
Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.
10/01/2024 14:42 - Registre de publicació

El projecte de llei es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 22 de gener del 2024. En data 22 de gener del 2024 es tramet el projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa d'Economia. En data 26 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa d'Economia. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. El Projecte de llei és APROVAT per majoria (26 sí - 1 no) Publicada al BOPA número 24, de 21 de febrer del 2024.

Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada.
16/11/2023 10:16 - Registre de publicació

Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022 de seguretat privada, acompanyat de la memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere. Els articles 8, 9 i 11 tenen el caràcter de qualificats. El projecte es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 27 de novembre del 2023. En data 6 de desembre del 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. En data 24 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. Projecte de llei APROVAT per assentiment.

Projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra.
31/10/2023 16:40 - Registre de publicació

Projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra, acompanyat de la memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere. Es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 13 de novembre del 2023. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El grup parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 23 de novembre del 2023. - El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 5 de desembre del 2023. En data 6 de desembre del 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. En data 29 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, així com les reserves d'esmena plantejades pels Grups parlamentaris Socialdemòcrata i de Concòrdia. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. Votacions de les RESERVES d'ESMENA: Reserva d'esmena 1 del GPS desestimada (3 sí-19 no-5 abstencions) Reserva d'esmena 1 del GPdC retirada Reserva d'esmena 2 del GPdC desestimada (8 sí-19 no) Reserva d'esmena 3 del GPdC desestimada (8 sí-19 no). El Projecte de llei és APROVAT per majoria (19 sí - 8 no)

Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra
10/01/2024 14:35 - Registre de publicació

Projecte de llei d'auditoria de comptes, acompanyat de la memòria justificativa. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 31 de gener del 2024. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 22 de març del 2024.

Projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges.
17/10/2023 17:41 - Registre de publicació

Projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, acompanyat de la memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere. Es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'emenes finalitza el dia 27 d'octubre del 2023. En data 31 d'octubre del 2023 es tramet el projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa d'Economia. Disponible pel Ple del dia 28 de novembre del 2023 APROVAT per assentiment. Publicada al BOPA número 151, de 14 de desembre del 2023.

Projecte de llei de suplement de crèdit per incrementar les transferències de capital per inversions sanitàries del SAAS.
25/10/2023 13:06 - Registre de publicació

Projecte de llei de suplement de crèdit per incrementar les transferències de capital destinades a donar cobertura pressupostària a inversions sanitàries cabdals i inajornables del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. Acompanyat de la memòria explicativa i econòmica i de l'informe de la Intervenció general. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 16 de novembre del 2023. Disponible pel Ple del dia 28 de novembre del 2023: APROVAT per assentiment. Publicada al BOPA número 151 de 14 de desembre del 2023.

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats.
16/11/2023 12:30 - Registre de publicació

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats, acompanyat de la memòria justificativa. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 6 de desembre del 2023. En data 6 de desembre de 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost.

Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial.
27/09/2023 10:56 - Registre de publicació

Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, acompanyat de la memòria justificativa, de valoració econòmica i de la perspectiva de gènere. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 17 d'octubre del 2023. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 8 de novembre del 2023. - El grup parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat una pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 29 de novembre del 2023. En data 6 de desembre de 2023es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea.
10/10/2023 12:09 - Registre de publicació

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea. Acompanyat de la memòria justificativa. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 30 d'octubre del 2023. No s'han presentat esmenes. En la sessió plenària del Consell General de data 15 de novembre del 2023 ha quedat aprovada per assentiment. Publicada en el BOPA número 147, de 6 de desembre del 2023.

Projecte de llei per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d'habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per crear un parc públic d'habitatge
Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad