Projectes de llei

14 publicacions
Projecte de llei de caça
17/07/2024 13:21 - Registre de publicació

Projecte de llei de caça acompanyat de la memòria explicativa, informe jurídic del CSJ i informe relatiu a les consideracions efectuades pel CSJ. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 20 de setembre del 2024.

Projecte de llei dels jocs d'atzar.
29/05/2024 15:44 - Registre de publicació

Projecte de llei dels jocs d'atzar acompanyat de la memòria justificativa del Consell regulador andorrà del joc. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 19 de juny del 2024. PRÒRROGA al termini de presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 11 de juliol del 2024. El Grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una nova pròrroga, el termini finalitza el dia 9 de setembre del 2024.

Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra
10/01/2024 14:35 - Registre de publicació

Projecte de llei d'auditoria de comptes, acompanyat de la memòria justificativa. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 31 de gener del 2024. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El Grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 22 de març del 2024. Els Grups parlamentaris de Concòrdia i Demòcrata han sol·licitat una pròrroga al termini de presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 8 d'abril del 2024, a les 13.30h. En data 10 d'abril del 2024 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. En data 22 de maig del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, així com la reserva d'esmena presentada pel Grup parlamentari Socialdemòcrata i el vot particular del Grup parlamentari de Ciutadans Compromesos. DISPONIBLE pel Ple del dia 27 de maig del 2024. La RESERVA d'ESMENA és desestimada per 3 vots a favor, 21 vots en contra i 1 abstenció. El VOT PARTICULAR és aprovat per assentiment. La Disposició final tercera és aprovada per 15 vots a favor i 8 vots en contra. La resta del text és APROVAT per 25 vots a favor. Publicada al BOPA número 69 de data 19 de juny del 2024.

Projecte de llei de crèdit extraordinari per respondre a les despeses derivades de l'adquisició de les pintures murals de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella: La flagel·lació i el bes de Judes.
30/04/2024 17:57 - Registre de publicació

Projecte de llei acompanyat de la memòria explicativa, l'informe tècnic de Patrimoni Cultural i l'informe de la Intervenció general. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 23 de maig del 2024. DISPONIBLE pel Ple del dia 27 de maig del 2024. APROVAT per majoria (24 vots a favor - 1 abstenció) Publicada al BOPA número 69 de data 19 de juny del 2024.

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats.
16/11/2023 12:30 - Registre de publicació

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats, acompanyat de la memòria justificativa. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 6 de desembre del 2023. En data 6 de desembre de 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. La Comissió Legislativa demana una pròrroga per a la presentació del seu informe, el nou termini finalitza el dia 29 d'abril del 2024, a les 13.30h En data 30 d'abril del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. DISPONIBLE pel Ple del dia 27 de maig del 2024. APROVAT per assentiment. Publicada al BOPA número 69 de data 19 de juny del 2024.

Projecte de llei per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d'habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per crear un parc públic d'habitatge
16/06/2023 11:41 - Registre de publicació

Projecte de llei tramitat sota el procediment d'urgència. APROVAT per assentiment en la sessió del Ple del Consell General de data 12 de juliol del 2023. Publicat al BOPA número 96 de data 2 d'agost del 2023.

Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial.
27/09/2023 10:56 - Registre de publicació

Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, acompanyat de la memòria justificativa, de valoració econòmica i de la perspectiva de gènere. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 17 d'octubre del 2023. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 8 de novembre del 2023. - El grup parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat una pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes, el nou termini finalitza el dia 29 de novembre del 2023. En data 6 de desembre de 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. La Comissió demana una pròrroga al termini de presentació del seu informe, el nou termini finalitza el dia 29 d'abril del 2024. En data 22 d'abril del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. DISPONIBLE pel Ple del dia 25 d'abril del 2024. El Projecte de llei és APROVAT per majoria (25 a favor - 3 en contra)

Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2022, del 31 de març, d'accés electrònic de l'Administració de justícia.
28/02/2024 10:34 - Registre de publicació

El projecte de llei es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 12 de març del 2024. Disponible per a la sessió del Ple del Consell General del 12 de març del 2024. APROVAT per assentiment. Publicada al BOPA número 44, de 10 d'abril del 2024.

Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada.
16/11/2023 10:16 - Registre de publicació

Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022 de seguretat privada, acompanyat de la memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere. Els articles 8, 9 i 11 tenen el caràcter de qualificats. El projecte es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 27 de novembre del 2023. En data 6 de desembre del 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. En data 24 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. Projecte de llei APROVAT per assentiment. Publicada al BOPA número 26, de 28 de febrer del 2024.

Projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra.
31/10/2023 16:40 - Registre de publicació

Projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra, acompanyat de la memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere. Es tramita sota el procediment d'urgència. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 13 de novembre del 2023. PRÒRROGA AL TERMINI D'ESMENES: - El grup parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 23 de novembre del 2023. - El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat una pròrroga, el nou termini finalitza el dia 5 de desembre del 2023. En data 6 de desembre del 2023 es tramet el Projecte de llei i les esmenes presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. En data 29 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, així com les reserves d'esmena plantejades pels Grups parlamentaris Socialdemòcrata i de Concòrdia. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. Votacions de les RESERVES d'ESMENA: Reserva d'esmena 1 del GPS desestimada (3 sí-19 no-5 abstencions) Reserva d'esmena 1 del GPdC retirada Reserva d'esmena 2 del GPdC desestimada (8 sí-19 no) Reserva d'esmena 3 del GPdC desestimada (8 sí-19 no). El Projecte de llei és APROVAT per majoria (19 sí - 8 no) Publicada al BOPA número 26, de 28 de febrer del 2024.

Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad