Tractats Internacionals

12 publicacions
Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne dels Països Baixos per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i elusió fiscals.
20/12/2023 15:02 - Registre de publicació

Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne dels Països Baixos per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i elusió fiscals, acompanyada d'una nota informe de la Secretaria d'Estat d'Afers financers internacionals. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 16 de gener del 2024. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. APROVADA per assentiment.

Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i Islàndia per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
15/11/2023 16:28 - Registre de publicació

Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i Islàndia per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals, acompanyada d'una nota informe de la Secretaria d'Estat d'Afers financers internacionals. El termini per a la presentació d'esmenes finalitza el dia 6 de desembre del 2023. Disponible pel Ple del dia 20 de desembre del 2023. La proposta s'aprova per assentiment. Publicat al BOPA numero 7 de data 17 de gener del 2024.

Acord en forma d’intercanvi de notes verbals que esmena l’article 12 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat.
10/01/2024 14:50 - Registre de publicació

Acord en forma d’intercanvi de notes verbals que esmena l’article 12 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat. El termini per a la presentació d'escrits d'oposició, que tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, finalitza el dia 31 de gener del 2024.

Acceptació de l'esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989, i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, fet a París el 19 d'octubre del 2005.
20/12/2023 15:20 - Registre de publicació

Acceptació de l'esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989, i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, fet a París el 19 d'octubre del 2005, acompanyat d'una nota informe del Ministeri d'Afers Exteriors, d'un annex de la Convenció contra el dopatge, d'una carta de la directora general de la UNESCO i de l'informe de la Secretaria d'estat de Joventut i Esports. El termini per a la presentació d'escrits d'oposició, que tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, finalitza el dia 16 de gener del 2024.

Publicació de l'acceptació de l'admissió de la República de Ruanda com a membre de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat
15/11/2023 16:31 - Registre de publicació

Proposta d’aprovació de l’acceptació per part del Principat d’Andorra de l’admissió de la República de Ruanda com a membre de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat, acompanyat d'una nota informe del Ministeri d'Afers Exteriors. El termini per a la presentació d'escrits d'oposició finalitza el dia 6 de desembre del 2023.

Publicació de l'aprovació de l'acceptació d'Andorra dels reglaments núm. 48, 54 i 90 de l'Acord relatiu a l'adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables a vehicles de rodes i als equipaments i les peces que s'hi puguin muntar i/o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides conforme a aquests reglaments de les Nacions Unides, fet a Ginebra el 20 de març de 1958.
15/11/2023 16:30 - Registre de publicació

Proposta d’aprovació de l’acceptació, en tant que autoritat d’homologació, dels reglaments núm. 48, 54 i 90 de l’Acord relatiu a l’adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables a vehicles de rodes i als equipaments i les peces que s’hi puguin muntar i/o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides conforme a aquests reglaments de les Nacions Unides, acompanyat d'una nota informe del Ministeri d'Afers Exteriors. El termini per a la presentació d'escrits d'oposició finalitza el dia 6 de desembre del 2023.

Declaració d'acceptació de l'adhesió de Jamaica, Cap Verd i Botswana al Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors.
29/08/2023 09:07 - Registre de publicació

Declaració d'acceptació de l'adhesió de Jamaica, Cap Verd i Botswana al Conveni de l'Haia de 25 d'octubre de 1980, sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors.

Escrit d'oposició presentat pel Grup parlamentari Socialdemòcrata a la renovació de la reserva a l'article 30.2 del Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.
28/06/2023 16:29 - Registre de publicació

Escrit d’oposició presentat per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Renovació de la reserva referida a l’article 30, apartat 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011.

Escrit d'oposició presentat pel Grup parlamentari de Concòrdia a la renovació de la reserva a l'article 30.2 del Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.
05/07/2023 12:09 - Registre de publicació

Escrit d'oposició presentat per la M.I. Sra. Núria Segués Daina, presidenta suplent del Grup parlamentari de Concòrdia a la renovació de la reserva a l'article 30.2 del Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig del 2011.

Modificació declaració Conveni legalització de documents públics estrangers
12/07/2023 16:51 - Registre de publicació

Modificació de la declaració relativa a l’article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l’exigència de legalització dels documents públics estrangers, fet a la Haia el 5 d’octubre de 1961.

Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad