Llei del Pressupost General

1 publicació
Projecte de llei del pressupost general per a l'exercici 2024.
16/11/2023 13:08 - Registre de publicació

• Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024. • Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional. • Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia. • Projecte de pressupost del Consell General i dels òrgans adscrits. • El termini per a la presentació d’esmenes a la totalitat finalitza el dia 29 de novembre del 2023. • El termini per a la presentació d’esmenes a l’articulat finalitza el dia 14 de desembre del 2023. El Grup parlamentari Demòcrata ha sol·licitat una pròrroga al termini de presentació d'esmenes. El nou termini finalitza el dia 10 de gener del 2024. 15 de gener del 2024, Publicació de les ESMENES presentades pels grups parlamentaris. Edicte de tramesa del projecte de llei i les esmenes a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. En data 30 de gener del 2024 es publiquen els informes de la ponència i de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, així com les reserves d'esmena plantejades pels Grups parlamentaris de Concòrdia i Socialdemòcrata. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024.Votacions de les RESERVES d'ESMENA: Reserva d'esmena 1 del GPdC: desestimada (12 sí-15 no-0 abstenció) Reserva d'esmena 2 del GPdC: desestimada (8 sí-18 no-1 abstenció) Reserva d'esmena 3 del GPdC: desestimada (8 sí-15 no-4 abstencions) Reserva d'esmena 1 del GPS: desestimada (3 sí-19 no-5 abstencions) Reserva d'esmena 2 del GPS: desestimada (3 sí-16 no-8 abstencions) Reserva d'esmena 3 del GPS: desestimada (11 sí-15 no-1 abstenció). El Projecte de llei és APROVAT per majoria (16 sí-8 no-3 abstencions). Publicada al BOPA número 25, de 26 de febrer del 2024.

Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad