Altres informacions

12 publicacions
Publicació de la persona proposada pel Govern com a membre del Consell d'administració de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
18/01/2024 09:19 - Registre de publicació

APROVAT per assentiment en la sessió del Ple del Consell General de data 01 de febrer del 2024.

Publicació candidata del Govern a membre del consell d'administració de l'AFA.
17/11/2023 12:58 - Registre de publicació

Publicació de la proposta presentada pel Govern, com a membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), per tal que sigui nomenada pel Consell General. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. APROVADA per assentiment

Sol·licitud d'autorització per a l'atribució d'una nova freqüència de ràdio a l'emissora francesa especialitzada en serveis informatius France Info.
20/12/2023 15:40 - Registre de publicació

El termini per a la presentació d'esmenes, que només poden ser de devolució, finalitza el dia 16 de gener del 2024. DISPONIBLE pel Ple del dia 1-02-2024. APROVADA per assentiment.

Marc pressupostari de l'Administració general de l'Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027.
08/11/2023 12:58 - Registre de publicació

Marc pressupostari general 2024-2027, acompanyat de l'informe previ del Tribunal de Comptes, el certificat de la Intervenció General i una nota explicativa del Govern. El termini per a la presentació d'esmenes de devolució finalitza el dia 28 de novembre del 2023. PRÒRROGA: El Grup parlamentari socialdemòcrata ha sol·licitat prorrogar el termini per a la presentació d'esmenes. El nou termini finalitza el dia 11 de desembre del 2023. ESMENES: El Grup parlamentari Socialdemòcrata i el Grup parlamentari de Concòrdia han presentat esmenes a la totalitat amb devolució del text. El Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2023 ha aprovat el Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027. Publicat al BOPA número 2 de data 3 de gener del 2024.

Expedient per a la declaració de l'alienabilitat de la part indivisa del bé immoble conegut com a "Hotel Pol".
19/10/2023 17:09 - Registre de publicació

Expedient per a la declaració de l'alienabilitat de la part indivisa del bé immoble conegut com a "Hotel Pol", adquirit pel Govern d'Andorra com a dació en pagament de la societat III Mil·lènium Principal, SA, en el marc de la transacció extrajudicial sobre l'afer conegut com "La Portalada" i, l'autorització necessària de transmissió de la part indivisa d'aquest bé immoble a favor del Comú de Sant Julià de Lòria pel preu convingut. En la sessió plenària del Consell General de data 15 de novembre del 2023 es declara aprovada per assentiment la declaració de l'alienabilitat. Publicació al BOPA número 146, de 22 de novembre del 2023.

Edicte designant els vocals de la Junta Electoral, a proposta dels grups parlamentaris.
25/09/2023 13:43 - Registre de publicació

La Sindicatura d'acord a la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, a proposta dels grups parlamentaris, designa els vocals de la Junta Electoral.

Avís públic per a la confecció d’una llista de persones candidates a inspector de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
28/06/2023 17:02 - Registre de publicació

Avís públic, del 28 de juny del 2023, per a la confecció d’una llista de persones candidates a inspector de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

Liquidació dels comptes del Grup parlamentari Demòcrata
09/06/2023 09:49 - Registre de publicació

Liquidació dels comptes del Grup parlamentari Demòcrata relatius a la VIII legislatura (2019-2023)

Liquidació dels comptes de la Consellera no adscrita Sra. Carine Montaner Raynaud
07/06/2023 16:30 - Registre de publicació

Liquidació dels comptes de la Consellera no adscrita Sra. Carine Montaner Raynaud, relatius a la VIII legislatura

Liquidació dels comptes del Grup parlamentari Ciutadans Compromesos
26/05/2023 13:21 - Registre de publicació

Liquidació dels comptes del Grup parlamentari Ciutadans Compromesos relatius a la VIII legislatura (2019-2023)

Consell General Principat d'Andorra
Carrer de la Vall 9-13, Andorra la Vella, AD 500 · Principat d'Andorra
+376 877 877
consell.general@parlament.ad